Mere for den samme krone

I en almindelig husholdning skal der være balance mellem indtægter og udgifter. Det gælder også når det er Slagelse Kommune, der er tale om. For at der skal være nok til alle, er det nødvendigt at passe på pengene og bruge dem med omtanke. De fleste af kommunens udgifter er bestemt af lovgivningen. Men der hvor vi selv kan bestemme, vil vi bruge de midler der er, så de gør mest mulig gavn for flest mulige borgere.

Det er let at gå ud og love gaver til alle. Men løfter skal holdes, og vi kan se, at der i de kommende år langt fra vil blive råd til at opfylde alles ønsker, eller til at gøre alt så godt som vi gerne ville, hvis det stod til os.

Vi vil derfor arbejde på at smidiggøre arbejdsgangene i kommunens administration og i de mange enheder, der leverer servicen til borgerne. Vi vil opfordre til at der tænkes nyt, og at medarbejderne så vidt love og regler tillader det, får frihed til at gøre tingene så praktisk og hensigtsmæssigt som muligt.

Når hver en krone skal vendes, og det bliver realiteten i de kommende år, kan de fleste godt se, at det er nødvendigt – bare det ikke lige bliver på det område, de har interesse i. Her må vi sige helt klart, at der ikke vil være områder, der er fredede på forhånd. Vi vil søge effektiviseringer lagt med størst mulig omtanke, men ændringer kommer vi ikke uden om. Vi vil søge bedst muligt, at sikre de svageste.

Slagelse Kommune er ikke en erhvervsvirksomhed, men også en kommune kan opnå langsigtede fordele ved at investere fornuftigt. Vi vil arbejde for investeringer, som kan gavne kommunens udvikling og derigennem dens borgere på længere sigt. Det kan være investeringer i infrastruktur, uddannelse og lignende, som kan komme mange til gavn.

Slagelse Kommune skal have en stærk økonomi for at kunne opfylde målet om at sikre velfærden og de bløde værdier. Vi socialdemokrater vil derfor føre en ansvarlig økonomisk politik, som sikrer balance i kommunens økonomi. Det betyder, at ønsker og krav må prioriteres med omtanke og sociale hensyn.

Kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads, med en dynamisk personalepolitik, og med reel medarbejderinddragelse i og -indflydelse på de processer, der fører til beslutninger om, og har konsekvenser for, arbejdsvilkår og arbejdstilrettelæggelse.

Slagelse Kommunes borgere har investeret mange millioner i bygninger, tekniske anlæg etc. Disse værdier vil vi sikre gennem rettidig vedligeholdelse.

”Der skal spares med omtanke, og investeres i udvikling”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s